Students' Maintenance Grants are provided by the Government of Malta for students in higher education. The Students' Maintenance Grants' Board also provides guidelines and help for students in relation to this scheme.

Like all other schemes, the Students' Maintenance Grants' scheme operates under a set of regulations determining eligibility. Students who are eligible for Students' Maintenance Grants as per respective Legal Notice and Subsidiary Legislation for Academic Year 2021/2022 are to apply for Students’ Maintenance Grants online.

Further information may be obtained from education.gov.mt/studentsgrants

Applications for Students' Maintenance Grants for Academic Year 2021/2022 are now OPEN

In order to proceed to the application you need:

  • An active e-ID
  • A valid IBAN
  • Mandatory documentation properly scanned

Click Here to Log In


L-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti huma pprovduti mill-Gvern ta’ Malta lil studenti li jistudjaw f’edukazzjoni ogħla. Il-Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jipprovdi wkoll linji gwida u għajnuna għall-istudenti fir-rigward ta’ din l-iskema.

Bħall-iskemi l-oħra kollha, l-iskema tal- Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti topera taħt sett ta’ regolamenti li jiddeterminaw l-eliġibilità.

Studenti li jinsabu eliġibbli għall- Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti skont l-Avviż Legali rispettiv u Leġislazzjoni Sussidjarja għas-Sena Akkademika 2021/2022 għandhom japplikaw għall- Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti onlajn.

Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn education.gov.mt/studentsgrants

Applikazzjonijiet għall-Għotjiet ta Manteniment lill-Istudenti għas-Sena Akkademika 2021/2022 issa huma MIFTUĦA

Sabiex tipproċedi għall-applikazzjoni għandek bżonn:

  • e-ID attiva
  • IBAN validu
  • Dokumentazzjoni obbligatorja, skennjata sewwa

Ikklikkja hawn biex tapplika